Důležité upozornění - více ZDE

Pravidelné činnosti na odděleních

Denně - cvičení s hudbou, relaxační, uvolňovací a dechová
Denně - práce s barvami, papírem, látkou, korálky k procvičování jemné motoriky

Každý pátek - Bohoslužba

1x za 14 dní ve čtvrtek a v sobotu – Dobrovolníci z ADRY
1x za 14 dní v sobotu – Mše církve Adventistů sedmého dne

Každý měsíc – oslava narozenin klientů, chystání pochutin, pečení cukroví

Pravidelné činnosti v dílně

Denně - pletení košíků z pedigu, výroba keramických výrobků  

 

Plán aktivit na rok 2020

Leden

Tříkrálová nadílka

Trénování paměti, procvičování   s hmatovými pytlíčky ,

Křeslo pro hosta  knihovnice ,                                               

„Hejbejte se v každém věku“ relaxační cvičení s  hudbou

Oslava narozenin klientů                                             

Tradiční česká zabíjačka s výrobou tlačenky a ochutnávkou 

Taneční terapie s hudbou


Únor

Masopustní merenda  

 

Oslava narozenin klientů   
Zpívánky s panem Ondrouškem při lidovkách

 

Koblížkové dopoledne s masopustním vyprávěním

Knihovnice četba na pokračování

Dopoledne  s aromaterapie - bylinné koupele rukou a nohou 
Kinokavárna  s promítání filmu na přání

Tvořeníčko s keramickou hlínou


Březen

Oslava MDŽ –  hudební projekce

Prostřeno s  degustací – výroba pomazánek                                                                                                                                           Tvoření s dětmi  ZŠ na téma velikonoce

Oslava narozenin klientů

Pohybová aktivita s terapeutickými pomůcky

Dopoledne pro pohlazení  duše –  muzikoterapie

Velikonoční jarmark s prodejem našich výrobků

 

Duben

Zdobení Skořápkovníku
Prodejní den výrobků na podporu aktivizace klientů

Oslava narozenin klientů

Pálení čarodějnic – s opékáním buřtů

mezigenerační setkání dětí a klientů u opékání špekáčků

Kolekce filmů pro pamětníky Reminiscenční dopoledne, s osobnostmi
Pečení perníčku z různých receptů


Květen

Den matek – oslava

Oslava narozenin klientů
Májové koulení v petanque

Odpoledne s  country  písničkami – pan Krejčí
Vaření podle starých receptů  výroba pampeliškového medu  

Výroba dárk. předmětů na den ot. dveří

Výlet do Solné jeskyně

Návštěva psího útulku Přimětice

Klobouková slavnost  s živou hudbou


Červen

Den květů - sbírání bezu a výroba šťávy

Oslava narozenin klientů
Jahodové  pokušení
Ovocné kulinaření - výroba marmelády

Vítání léta, sušení bylinek

Vzpomínky na české  esa

Den otevřených dveří

Dopoledne  na Slovensku - vše o tomto státě s ochutnávkou jejich výrobků


Červenec

Výlet do místní kavárny ČAS na kávu

Oslava narozenin klientů

Vzpomínky na slavné zpěváky- pan Krejčí

Chlebové dopoledne -aneb chléb našich babiček pečení chleba

Okurkobraní -  zavařování okurek

Zpívánky -  za doprovodu p.Ondrouška


Srpen

Pohybová terapie s ergoterapeutickými pomůckami

Oslava narozenin klientů

Zahradní slavnost s opékáním buřtů a živou hudbou

Kinokavárna s promítáním na přání

 


Září

Návštěva místního kostela – výstava – poděkování za úrodu, zapálení svíček za příbuzné 

Oslava narozenin klientů
Šrudlobraní – soutěž o nejlepší štrudl

Švestkové kulinaření

Výlet po okolí Jevišovic

Výroba pečeného čaje


Říjen

Bramborobraní výroba různých pochoutek z brambor

Podzimní tvoření – s dětmi ze ZŠ

Oslava narozenin klientů

Dýnobraní
Trénování paměti s relaxačním cvičením
Beseda s knihovnicí  na téma  co nového v Jevišovicích

 
Listopad  

   
Uctění památky zesnulých na hřbitově 

Příprava adventní doby - vánoční výzdoba ,prodejní výstava výrobků
Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení dětí ze ZŠ Jevišovice

Oslava narozenin klientů
Pečení perníčků podle starých receptů


Prosinec 


Čertovská nadílka
Vánoční setkání s dobrovolníky z církve adventistů

Slavnostní oběd
Oslava jubilantů
Tvoření s dětmí  ,pečení cukroví
Silvestrovská besídka s pochutinami

 

Důležité upozornění

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

ZMĚNA

Termíny návštěv

OD 10. 8. 2020

 

Upozorňujeme, že od pondělí 10. 8. 2020 se mění termín návštěvních dnů. Návštěvy ke klientům budou umožněny pouze ve dnech
ÚTERÝ, PÁTEK v době od 13:30 do 16:30 z technických důvodu – nedostatek personálu k zajištění preventivních opatření u vstupu do budovy (oddělení).

ÚTERÝ:         13:30 – 16:30    hod.

PÁTEK:         13:30 – 16:30  hod.

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

ZMĚNA – NÁVŠTĚVY

Upozorňujeme, že od pondělí 13.7.2020 se mění návštěvní dny. Návštěvy budou umožněny pouze ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEK, NEDĚLE v době od 13:30 do 16:30 z důvodu nedostatku personálu k zajištění preventivních opatření u vstupu do budovy (oddělení).

 

Od: 0000-00-00 00:00:00 Do: 0000-00-00 00:00:00

Pokyny pro návštěvy u klientů DPS Jevišovice

Návštěvy jsou povoleny od 25.5.2020

 

·         Doba návštěv: 13:30 hod. – 16:30 hod., každý den
·         Návštěva ke každému klientovi - maximálně 2 dospělí + 2 děti
·         Při příchodu návštěvy je nutné se ohlásit u služby konajícího personálu na daném oddělení (hlavní vchod do budovy uzamčen)
·         Při vstupu si každý návštěvník vydezinfikuje ruce a bude mít ochranou ústní roušku
·     Při příchodu každému návštěvníkovi personál DPS Jevišovice změří teplotu (pokud přesáhne 37°C, nebude možné návštěvu ten den pustit ke klientovi)
·         U imobilního (klienta upoutaného na lůžko) klienta bude možná návštěva u lůžka, u mobilních klientů (popř. i u klientů na mechanickém vozíku) doporučujeme návštěvu uskutečnit ve společenské místnosti, na jídelně budovy A nebo v zahradě (NE v parku); na budově B je možno využít jídelnu nebo terasu.  
·     I nadále je možná komunikace klientů s rodinami pomocí tabletu, tzv. videohovorem, nebo na uvedených telefonních číslech:

                     Budova A:               tel.: 723 460 894      (slouží pro volání rodina       →       klient)

                 Budova B:               tel.: 723 460 895      (slouží pro volání rodina       →       klient)

                 Odd. za jídelnou:     tel.: 607 268 807      (slouží pro volání rodina       →       klient)

 Pokyny platí od 25.5.2020 do odvolání

 

 

Podrobnější informace u sociálních pracovnic DPS Jevišovice na tel.: čísle 515 300 655 (nebo na mobilních telefonech jednotlivých pracovnic)

<< < > >>
další upozornění
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz