Důležité upozornění - více ZDE

Úvod

 Vítejte na internetových stránkách Domova pro seniory v Jevišovicích.

 

naše moto:

Všechno je krásné ve svůj čas.

Sofokles

 

 

Domov pro seniory Jevišovice,p.o.  
 

Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb.   s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

  

Domov pro seniory  - kapacita 34 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 60 let
 • které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Domov se zvláštním režimem  - kapacita 71 lůžek

Sociální služba je určena osobám:

 • které dosáhly věku 55 let
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • u nichž byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, komunity a  možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb
 • které mají o poskytovanou sociální službu zájem, jsou již ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemohou se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Poskytované služby zahrnují:

 • poskytování ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • poskytování stravování klientům s možností diabetické stravy, 
 • poskytování podpory a pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, 
 • poskytování podpory a pomoci při osobní hygieně,  
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s veřejnými institucemi, s jinými organizacemi, s občany či s rodinou, apod. zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro klienty, 
 • poskytování pomoci pro zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
 • poskytování sociálně terapeutických činností uživatelům, podpora v upevňování společenských návyků, motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
 • organizování a poskytování aktivizačních, volnočasových a zájmových aktivit,
 • poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů, 
 • poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím svého odborně způsobilého personálu
 • zajištění ambulantní lékařské péče v zařízení praktickým lékařem a psychiatrem,
 • v případě potřeby poskytnutí doprovodu k lékařským odborným vyšetřením,
 • poskytování základní rehabilitační péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství,
 • zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží a dalších,
 • zajištění kulturních činností a účasti na těchto akcích, provoz knihovny,
 • zajištění různých druhů nápojů - nápojový automat,
 • zajištění fakultativních služeb - telekomunikační (telefon, pošta, internet) a přepravní 
 • zajištění bohoslužby, návštěvy duchovního na pokoji.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhy chronických duševních onemocnění: 


DEMENCE
• Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.
• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.

   U osob starších 80 let postihuje demence již více než 30%.

- organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami  osobnosti. 
- Je narušena sociální a ekonomická aktivita. 
- Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.
- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

ALZHEIMEROVA CHOROBA
• Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí. 
• Do 45 let je toto onemocnění vzácné. 
• U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence. 
• Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.

DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU
• Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.
• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.
• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.
• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.

DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU
• Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)
• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.

DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)
• Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.
• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.

jevisovice_1-jpgjevisovice_2-jpg

Aktuality << < > >>

Slavnostní vánoční oběd

Přidáno: 2020-01-02 08:46:07

K Vánocům patří nejen stromeček, dárky, ale také klid, vůně cukroví a dobré jídlo. V pondělí 23. 12. 2019 se konal v Domově pro seniory Jevišovice tradiční sváteční vánoční oběd, který se podával v podobě masového vývaru s nudlemi, vepřových medailonků z kýty s bramborami a oblohou. Na slavnostní tabuli nechybělo ani vánoční prostírání včetně svíček. Po proslovu, přání do nového roku 2020 a přípitku p. ředitele - Ing. Pavla Chloupka, zajistili program nejen zaměstnanci, ale i senioři. Společně si všichni zazpívali klasické české koledy, ale i moderní písně s vánoční tématikou. Na závěr se podávala káva s vánočním cukrovím.  -LP-

Návštěva útulku pro psy

Přidáno: 2019-12-13 10:21:34

Senioři Domova pro seniory Jevišovice mají možnost se v rámci kulturní činnosti   účastnit  různých druhů aktivit. V rámci aktivizační činnosti klienti Domova vyrobili textilní koberečky pro opuštěná a týraná zvířata umístěná v  Městském útulku pro psy v Načeraticích.  Senioři se do práce zapojili s velkým zájmem a je na nich znát, že jim tato činnost přináší značné potěšení. Většina klientů pochází z venkova a tam snad každý z nich choval nějaké menší domácí zvíře. Textilní koberečky a pytle granulí klienti Domova předali 12. 12. 2019 pracovníkům útulku s pocitem, že alespoň touto formou mohou opuštěným zvířatům pomoci zlepšit jejich nelehký životní úděl. Klienti Domova zároveň přislíbili, že připraví další  textilní výrobky pro zvířata a podpoří útulek. -LP-

Česko zpívá koledy

Přidáno: 2019-12-13 10:11:52

Zpívání je jedna z mnoha aktivit, jak trénovat paměť u seniorů. A tak se klientky Domova pro seniory Jevišovice, p.o. rozhodly přidat k největší spontánní vánoční akci v naší republice – Česko zpívá koledy. Již po deváté pořádal tento projekt Deník z vydavatelství Vltava Labe Media. Seniorky pilně procvičovaly koledy, aby si společně zazpívaly 11. 12. 2019 v 18.00 hod. známé vánoční písně. V jeden den a ve stejném čase se po celém území naší republiky i v některých částech zahraničí rozezněly hlasy na různých místech. Seniorky byly úžasné, nálada výborná a za doprovodu zobcové flétny se nesl zpěv vánočních písní po celém patře Domova. Klientky si přály, aby se tu opět všechny za rok sešly, zároveň též okamžikem ticha vzdaly úctu obětem z Ostravy. -LP-

<< < > >>
 
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Jevišovice 104,
671 53 Jevišovice

T: +420 515 300 650
    (od 06:00 - 14:00)
E: info@domovjevisovice.cz