Návštěvní řád

Vytvořeno (upraveno): 2014-01-17
Autor: Lubomír Mandát

 


Velice si vážíme toho, že navštěvujete své příbuzné, přátele a známé. Chceme Vás k návštěvám povzbuzovat, protože každý kontakt s okolním světem je pro naše klienty prospěšný a pomáhá jim.


Návštěvy klientů Domova jsou povoleny neomezeně. S ohledem na provoz Domova je doporučená doba návštěv denně od 9.00 do 16.30 hodin.


Návštěvy se před vstupem na oddělení přihlásí službukonajícímu personálu. V případě, že  si návštěva bere klienta mimo areál Domova, je nutné, aby tuto skutečnost nahlásila službu konajícímu personálu příslušného oddělení.


Návštěva se může uskutečnit v návštěvní místnosti, na jídelnách jednotlivých oddělení, v odpočinkových zákoutích, zámeckém parku, na zahradě Domova nebo na pokoji klienta  (se souhlasem spolubydlících).Do ostatních prostor je návštěvám bez svolení nebo doprovodu personálu vstup zakázán. Pokud není klient na pokoji, je návštěvám vstup na pokoj zakázán.


Návštěvy v době nočního klidu povoluje službu konající všeobecná sestra  to  za předpokladu, že tímto nebude narušován klid a pořádek (z důvodu nočního klidu).


Návštěvy se mohou po dohodě s klientem a personálem zapojit do péče o klienta (krmení, hygienická péče, stříhání, holení apod.), dále k nahlédnutí směrnice – Zapojení rodinných příslušníků a přátel u jednotlivých uživatelů do péče v průběhu poskytování soc. služby (uložen na služebnách pracovníků v soc. službách na jednotlivých odděleních).


Návštěvy, pokud si chtějí vzít s sebou do Domova drobná domácí zvířata, musí mít souhlas ředitele (v případě jeho nepřítomnosti – nutný souhlas jeho zástupce) a zároveň jsou povinni to ohlásitdanému personálu konajícímu službu. Návštěva proběhne ve společenské místnosti nebo v uzavřené zahradě Domova. Za bezproblémový průběh návštěvy se zvířetem zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete. Návštěvy se zvířaty na pokojích klientů nejsou povoleny.Vyjímku ve specifických případech uděluje ředitel DpS při vážném zdravotním stavu klienta znemožňující jeho pohyb mimo pokoj.


Návštěvy nesmí přemisťovat bez vědomí personálu inventář a během návštěvy musí zachovávat klid a pořádek. Ukončení návštěvy a odchod z oddělení ohlašují službu konajícímu  personálu daného oddělení.


Po dobu návštěvy na pokoji, žádáme návštěvníky, aby se chovali ohleduplně k ostatním klientům a respektovali jejich přání a soukromí.


 


novinky

Velikonoční tvoření uživatelů se žáky ZŠ Jevišovice

Přidáno: 2019-03-14 12:17:52

K Velikonocům patří různé dekorace (vajíčka, zajíčci, beránci....). I tyto svátky evokují neobvyklou atmosféru, neobvyklými zvyky a tradicemi. 14. 3. 2019 zavítali žáci ZŠ Jevišovice do naší organizace a společně se seniory se zapojili do malování vajíček - voskovou technikou. Je nesčetné možností, jak udělat s prostého slepičího vajíčka krásnou kraslici. Seniorům i dětem se tvoření líbilo, ikdyž některá vajíčka byla zajímavá s různými motivy, všechna byla určitě vyrobena s velkou snahou a láskou. -LP-

Oslava MDŽ

Přidáno: 2019-03-14 09:29:38

Mezinárodní den žen (neboli MDŽ) je mezinárodně uznávaný svátek stanovený každoročně na 8. března. Ikdyž je tento svátek v pozadí přesto je pro mnohé maminky a babičky důležitý. Mají jej spojený s karafiáty a s příchodem jara. I my jsme si v Domově pro seniory Jevišovice, p.o. 8. 3. 2019 MDŽ připomněli, popřáli všem ženám, udělali posezení s malým občerstvením, k poslechu hrálo lidové písně DUO KONDOR. Všichni zúčastnění byli příjemně naladěni, přidali se zpěvem a odcházeli s úsměvem na rtech. -LP- 

Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku

Přidáno: 2019-03-14 07:21:23

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 proběhlo slavnostní zahájení projektu vzdělávání dospělých, do kterého se opět Domov pro seniory Jevišovice, p.o. zapojil v rámci Univerzity třetího věku ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a poskytnutím finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Program „Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností – Modul II.“ je koncipován na různá cvičení a hry důležité pro udržení dobré duševní kondice. Přednášky jsou ve srozumitelné a jednoduché formě, doplněny poezií, hudbou a procvičováním pohybové dovednosti prstů a rukou. -LP-

Od pondělí 4. 3. 2019 ZRUŠEN ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Přidáno: 2019-03-01 12:28:50

Oznamujeme, že od pondělí 4. 3. 2019 SE RUŠÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Jevišovice, p.o. - návštěvy u seniorů jsou opět povoleny.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY JEVIŠOVICE, p.o.!!!

Přidáno: 2019-02-15 11:11:12

Sdělujeme všem rodinným příslušníkům, osobám blízkým klientům, že od 18. 2. 2019 je do odvolání vydán ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Jevišovice, p.o. a to z důvodu zvýšeného nárůstu respiračních onemocnění (chřipkových onemocnění).

<< < > >>