Úvodní stránka

Vytvořeno (upraveno): 2009-10-04
Autor: Petr Rous
 

Vítejte na internetových stránkách Domova pro seniory v Jevišovicích.

 

naše motto:

Všechno je krásné ve svůj čas.

Sofokles

novinky

Bramborobraní

Přidáno: 2018-10-22 08:02:09

Pečené brambory, to bývala bašta! Na podzim, kdy se sklízely brambory, dělaly se na polích ohníčky. Naneslo se suché chrastí, sláma ze strnišť a suchá bramborová nať. Všechno se to zapálilo a do žhavého uhlí se pak vhodily brambory. Krajem se nesla vůně pečených brambor…takto vzpomínali někteří klienti Domova na podzim.
Dnes je sice v kurzu letní grilování steaků à la barbecue, ale na české tradice by se zapomínat nemělo. Mnozí senioři se vyjadřovali: „Dříve se žilo chudě, ale zdravěji.“ Naši klienti za pomoci zaměstnanců (kteří jim vypracovali těsto) se snažili z bramborové hmoty tvořit též placky a péct je. Poté je pomazali marmeládou nebo povidly. Na dalším oddělení zase pekli bramboráky či bramborovou bábovku.

Brambory jsou surovinou, kterou lze připravit mnoha způsoby. Nejčastěji jsou podávány jako příloha – vařené, zapečené, šťouchané, v podobě kaše, hranolků, bramborových lupínků…stály se zkrátka běžnou součástí jídelníčku. -LP-

Komunální volby 2018

Přidáno: 2018-10-12 10:18:25

Dne 5.10. a 6.10.2018 proběhly komunální volby, kterých se účastnili i někteří klienti Domova pro seniory s trvalým bydlištěm v Jevišovicích. Volební komise navštívila naše voliče v pátek 5.10. 2018 přímo v Domově. Volební komise pro voliče připravila přenosnou volební schránku i úřední obálky, Domov zase připravil volební místo, kde mohli voliči anonymně udělit svůj hlas straně nebo konkrétním kandidátům. Pro naše seniory to bylo zpestření všedních dnů a téměř sváteční okamžik.

- BS, LK

 

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Přidáno: 2018-10-08 12:12:11

Již od roku 1998 si svět připomíná 1. říjen jako Mezinárodní den seniorů. Jsou to právě senioři, kteří pro svoji životní zkušenost a moudrost se mnohdy stávají pro aktivní společnost inspirací. Zastavte se proto na chvilku alespoň v tento den a nahlížejte na stáří s uznáním a respektem a nikoli na obávaný fenomén. Je to prostě součást života, kdy stále pokračuje vývoj lidské společnosti. Udělejte radost rodičům, prarodičům, známým seniorům a zajděte spolu třeba na kávu, do cukrárny nebo si spolu udělejte nějak výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat. Podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy.
Zároveň i my přejeme seniorům a to nejen těm našim, hlavně hodně zdraví, a aby jejich dny byly naplněny radostí a štěstím v kruhu milující rodiny, nebo poblíž těch, kteří se o ně s pečlivostí a obětavostí starají.
Záměrem je budovat tuto tradici dne na celorepublikové úrovni a podpořit postavení seniorů ve společnosti. I náš Domov se připojil do Týdne sociálních služeb 8. 10. - 12. 10. 2018. Přiložený plakát najdete zde. -LP-

Revitalizace zámeckého parku

Přidáno: 2018-10-05 11:53:10

 

Domov pro seniory Jevišovice zahájil první etapu revitalizace (obnova) zámeckého parku, která spočívá v odstranění náletových dřevin, úklidu klestí a polámaných suchých větví. Náletové dřeviny nejsou součástí původního parku v anglickém stylu a pro zachování tohoto rázu krajiny je potřeba je odstranit. Nejpozději do konce roku 2018 bude takto vyčištěn celý zámecký park. V současné době je zpracována analýza k postupu prací při revitalizaci parku, na základě které bude vyhotovena Studie proveditelnosti (projektová dokumentace) s možností čerpání finančních prostředků z fondu OPŽP, případně dalších evropských fondů.

V rámci této akce Domov pro seniory Jevišovice připravuje během podzimu 2018 besedu s odborníkem doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D., z Ústavu biotechniky zeleně Zahradnické fakulty v Lednici, která je součástí Mendelovy univerzity v Brně.

Široké veřejnosti bude v rámci této besedy umožněno informovat se na průběh komplexní revitalizace zámeckého parku a budou zodpovězeny veškeré dotazy na toto téma.

V další etapě revitalizace bude nezbytné vykácet suché, poškozené stromy a následně vysázet nové dřeviny tak, aby splňovaly zákonné požadavky ve stylu anglického parku. Veškeré kroky budou samozřejmě prováděny pod dozorem NPÚ Brno (orgánu památkové péče).

 

Pro názornost jsou v sekci Fotogalerie přiloženy fotografie znázorňující průběh první etapy revitalizace – vyčištění zámeckého parku (6–10/2018).

 

Za Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Ing. Pavel Chloupek, ředitel

Ztracené klíče

Přidáno: 2018-10-02 11:52:04

V areálu parku Domova pro seniory Jevišovice se v okolí brány od Bojanovic našel svazek klíčů. K vyzvednutí V DPS Jevišovice u VSZÚ Hany Černé, DiS.

<< < > >>